Dlaczego Ja

Gminny sport, kultura i rekreacji
Gmina sprawnie zarządzana
Gmina i Przedsiębiorcy
Gmina a ekologia
Gminna droga
Gminna oświata
Gmina przyjazna seniorom
Gmina dla Mieszkańców

O Kandydacie

Marcela Kanafek-Lewandowska

Kandydat na burmistrza Pszczyny

Mam 43 lata i jestem rodowitą pszczynianką. Szczęśliwa mężatka i mama Antoniego. Korzeniami wywodzę się z rodu Jana Kupca z Łąki - śląskiego pisarza ludowego i działacza społeczno-oświatowego.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim na kierunku: pedagogika, ale podczas pracy zawodowej nieustannie poszerzałam swoje kwalifikacje poprzez kolejne studia podyplomowe.

Na Uniwersytecie Warszawskim zdobyłam specjalizację z zakresu umiejętności poznawczych, na Uniwersytecie Śląskim poszerzałam umiejętności mediacyjne - tam ukończyłam kierunek: Rodzina i mediacja sądowa. W Polskim Centrum Mediacji w Warszawie uzyskałam dyplom Mediatora Rodzinnego i Gospodarczego w zakresie mediacji Rodzinnych, Cywilnych, Gospodarczych, Pracowniczych.

Doświadczenie w tym zakresie zdobywałam, prowadząc w sądach postępowania mediacyjne. Mam również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz doradztwa zawodowego. Ukończyłam ponadto liczne szkolenia oraz zdobyłam w kraju i za granicą certyfikaty z dziedziny Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, w zakresie Powszechnej Samoobrony Ludności czy interwencji kryzysowej. W trakcie swojej kariery zawodowej pełniłam funkcje pedagoga, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego, trenera, terapeuty rodzinnego oraz mediatora i negocjatora sądowego. Za wzorową pracę dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora, a także dwukrotnie Nagrodę Wójta Goczałkowic-Zdroju za szczególne osiągnięcia. Zostałam także wyróżniona w warszawskim Centrum Mediacji za osiągnięcie najlepszego wyniku w postępowaniach mediacyjnych, zawierając najwięcej ugód pomiędzy stronami.

List do Mieszkańców

SZANOWNI MIESZKAŃCY ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ!

MAM ZASZCZYT ZWRÓCIĆ SIĘ DO PAŃSTWA JAKO KANDYDAT
NA URZĄD BURMISTRZA PSZCZYNY

 

Ukończyłam 43 lata i jestem rodowitą pszczynianką, szczęśliwa żoną i mamą syna Antoniego.

Wywodzę się z rodu Jana Kupca z Łąki – śląskiego pisarza ludowego i działacza społeczno-oświatowego. Od pokoleń członkowie naszej rodziny, w tym mój pradziadek i dziadek, pełnią rolę działaczy społecznych. Również i ja kultywuję tę tradycję rodzinną traktując swoją pracę jako służbę Mieszkańcom.
Od 2014 r. pełnię funkcję Radnej Powiatu Pszczyńskiego oraz Przewodniczącej Komisji Samorządności Promocji i Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego. Jestem także członkiem Komisji Rewizyjnej.

W czasie pracy samorządowej złożyłam wiele interpelacji, dotyczących między innymi szpitala, a także odbyłam liczne rozmowy na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Zawsze byłam zaangażowana w sprawy Mieszkańców.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, ta myśl Jana Pawła II przyświecała mi podczas organizacji wielu charytatywnych przedsięwzięć. By nieść pomoc innym, organizowałam koncerty i bale charytatywne.

Obecnie kandyduję na stanowisko Burmistrza Pszczyny wraz z moją drużyną kandydatów do Rady Miejskiej. Na podstawie wcześniejszych konsultacji z Mieszkańcami powstał program wpisujący się w Państwa potrzeby, oczekiwania i marzenia. Jest to program, który wspólnie tworzyliśmy. Nie chcemy tylko administrować. Chcemy naszą gminę uczynić przyjazną dla Mieszkańców, atrakcyjną dla gości i bardzo opłacalną dla inwestorów.

Wiele w naszej gminie jest jeszcze do zrobienia – budowa żłobków, rozbudowa szkół, zapleczy sportowych, dróg, chodników itp. Pragnę zadbać o rodziny, a przede wszystkim wesprzeć rodziców dzieci niepełnosprawnych, szczególnie tych wymagających codziennej opieki. Pragnę wykorzystać wiedzę, którą zdobyłam w trakcie działalności jako Radna Powiatu do dalszej pracy w samorządzie. Jeśli tylko obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i oddacie na mnie swój głos, będzie to dla mnie ogromny zaszczyt, a zarazem wyzwanie, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców. Jednocześnie zobowiązuję się do konsultowania wszelkich spraw z Mieszkańcami, aby każdy mógł wziąć czynny udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących naszej gminy oraz mieć na nie realny wpływ.  

 

NOWY BURMISTRZ – NOWE PERSPEKTYWY !


Szanowni Państwo,

w dniu 21 października zapraszam Państwa do oddania głosu na mnie i moją drużynę, w której jest siła, potencjał, zapał do pracy, dobre pomysły na nowe inwestycje, aby mądrze i ekonomicznie zarządzać naszą gminą i rozsądnie wydatkować nasze pieniądze.


top